Skolevægring

Skolevægring


Vi tilbyder kombineret undervisnings- og dagbehandlingstilbud til børn/unge med skolevægring.

Psykoedukation, behandling og fagfaglig undervisning.


Skolevægring


Kombineret undervisnings- og behandlingstilbud

For børn og unge med skolevægring. Et tilbud der inkluderer fag-faglig undervisning med hjælp og brug af heste, hund og smådyr.


Formål

For nogle børn og unge er det blevet for svært at møde op i det eksisterende skoletilbud. Hos Team Nordahl er det muligt for eleven i en periode af sin skolegang, at kombinere undervisning og at gå på opdagelse i de underliggende årsager til skolevægringen, få forståelse for dem og lære sig selv bedre at kende, så eleven igen kan opleve sit fulde udviklingspotentiale både fagligt, personligt og socialt.

 

Rammer for forløbet

Mængde og længde af forløbet skræddersyes individuelt med udgangspunkt i elevens behov og zone for nærmeste udvikling. Et understøttende undervisningstilbud til den skole, den unge er indskrevet på og i samarbejde med skolen, forældrene og myndigheden. Eleven har materialer med fra sin tilkoblede skole. Undervisnings- og behandlingstilbuddet foregår i vore omgivelser på Kløverengen omkranset af marker, skov og Gudenåen.


Naturen og vores heste, hund og andre dyr er vores foretrukne redskaber til såvel faglig undervisning som udvikling af personlige- og sociale kompetencer, hvor vi kan motivere til vedholdenhed, selvregulering og læring gennem praktisk arbejde, der relaterer sig til hele heste- og dyreholdet.


Eleven følger skolernes ferie.

 Et kombineret undervisnings- og dagbehandlingstilbud der inkluderer fag-faglig undervisning med hjælp og brug af heste, hund og smådyr


Om forløbet


Indhold

 • Faglig undervisning
 • Psykoedukation
 • Fysisk aktivitet
 • Kropssprog og kommunikationsformer
 • Relationsarbejde
 • Sansebearbejdning og følelsesregulering
 • Adfærdsregulering og stabilisering

 

Derudover udvikler eleverne kompetencer indenfor:

 • Kropskontakt og kropsbevidsthed
 • Koordination, balance og motorisk træning
 • Udholdenhed og vedholdenhed

I

Målgruppe:

Børn og unge i den skolepligtige alder, der er udfordret med psykosociale vanskeligheder og/eller psykiatriske diagnoser, dobbelt diagnoser som:

 • Angst, depression, stress
 • Lavt selvværd
 • Seksuelle og følelsesmæssige overgreb
 • Spiseforstyrrelse
 • Autisme/Asberger/GUA
 • ADHD, ADD
 • Psykiatriske diagnoser
 • selvskadende adfærd
 • psykosociale vanskeligheder

Fælles for de fleste er, at de er udfordret af belastningsreaktioner affødt af deres tidligere erfaringer, familieforhold og skolegang.


Eleverne skal medbring tøj og fodtøj efter vejret, cykel/ridehjelm samt evt mad/drikke.