Til socialrådgiver eller sagsbehandler

Til socialrådgiver/ sagsbehandler:

Vi tilbyder både Bo-tilbud og dagtilbud

Team Nordahl er godkendt af Social Tilsynet

Bo-tilbud Servicelovens § 107

Beskyttet beskæftigelse Servicelovens §103

Aktivitets- og Samværstilbud Servicelovens § 104

Servicelovens paragraffer - se Tilbudsportalen eller LOS´s hjemmeside


Dagtilbud:

Når en borger er visiteret af kommunen eller Jobcentret til hesteassisteret personlig udvikling, indebærer det som oftest et forløb over nogle måneder, en til to gange ugentligt afhængig af den visiteredes behov. Der bliver i samarbejde med den visiterede, lavet en evaluering af sessionen efter hver gang, som til slut afleveres til kommunen. I evalueringen indgår spørgsmål, som får den visiterede til at reflektere over egen adfærd, fremtoning, mødestabilitet m.v. Ligeledes vil der være mulighed for at skrive dagens bemærkninger ind i skemaet. Dette gøres af den visiterede selv, med mulighed for støtte.


Når de visiterede selv skal skrive, hvordan dagens oplevelser har været, kommer de i kontakt med egne følelser, som for nogen er en udfordring. Dette vil der naturligvis blive taget hensyn til, idet der altid bliver afsat god tid til evalueringen. Hele sessionens varighed aftales efter behov, som ofte dog mindst 2 timer. Den hesteassisterede personlige udvikling vil altid foregå i et beskyttet miljø.


Evalueringen vil blive gennemgået med sagsbehandleren ved afslutningen af forløbet.

 

Forløb hos Team Nordahl kan bl.a. visiteres efter LAB §32 1.2 eller §68a. Ring for yderligere lovmæssig vejledning.

 


Pris for hesteassisteret terapi og personlig udvikling

650,- kr. + moms pr. time

Deltagelse i faglige møder 650 kr. + moms pr. påbegyndt time.

Statusrapport kan bestilles særskilt.

BEMÆRK

Den Islandske hest er en lille hest og i respekt for den er der en max vægtgrænse på ca. 95  kg. Overskrides denne grænse kan eleven tilbydes ridning på vores Tinkerheste. Ønsker eleven ikke at ride kan der sagtens trænes og laves øvelser fra jorden og man er således ikke udelukket fra et forløb hos Team Nordahl.

Alt ridning og aktivitet med hestene foregår på eget ansvar!

HabitusHuset Nordahl | Sønderkærvej 5 | 7160 Tørring | Tlf.: 2982 1680 | Send en mail