Dagtilbud

Dagtilbud

Hos Team Nordahl er der mulighed for at komme i dagtilbud. Dagtilbuddet er både borgere, som er visiteret af Familieafdeling og Handicap afdeling jf Serviceloven, Jobcentrene, der også benytter dagtilbuddet jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), og borgere som privat vælger at betale selv.

 

Dagtilbud jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Når en borger er visiteret af kommunen eller Jobcentret til hesteassisteret personlig udvikling, indebærer det som oftest et forløb over nogle måneder, en til to gange ugentligt afhængig af den visiteredes behov. Der bliver i samarbejde med den visiterede myndigheden, eleven og Team Nordahl udarbejdet mål og ramme afstemt. Eleven lavet en evaluering af sessionen efter hver session, som til slut afleveres til kommunen. I evalueringen indgår spørgsmål, som får den visiterede til at reflektere over egen adfærd, fremtoning, mødestabilitet m.v. Ligeledes vil der være mulighed for at skrive dagens bemærkninger ind i skemaet. Dette gøres af den visiterede selv, med mulighed for støtte. Såfremt myndigheden bestiller det udarbejdes der en skriftelig rapport.

 

Når de visiterede selv skal skrive, hvordan dagens oplevelser har været, kommer de i kontakt med egne følelser, som for nogen er en udfordring. Dette vil der naturligvis blive taget hensyn til, idet der altid bliver afsat god tid til evalueringen. Hele sessionens varighed aftales efter behov, som ofte dog mindst 2 timer. Den hesteassisterede personlige udvikling vil altid foregå i et beskyttet miljø.

 

Evalueringen vil blive gennemgået med sagsbehandleren ved afslutningen af forløbet.

Forløb hos Team Nordahl kan bl.a. visiteres efter LAB §32 1.2 eller §68a. Serviceloven åbner flere muligheder for visitering. Ring for yderligere lovmæssig vejledning.

 

Dagtilbud uden visitation fra kommune eller Jobcenter

Hvis en borger ikke er visiteret fra kommunen eller Jobcentret, har man stadig mulighed for at komme i dagtilbud, såfremt man betaler selv. Forløbet planlægger vi sammen inden start.

Kontakt Gitte Nordahl for pris.

Statusrapport kan bestilles særskilt for merpris.

 

Forløbet hos Team Nordahl vil tilrettelægges efter den enkelte borger, således der i forløbet bliver arbejdet med præcis de udviklingspunkter, der er styrkende og gavnende for borgerens visioner og ønsker i livet. Læs mere om hvordan vi tilrettelægger de enkelte forløb her.

 

Herunder kan du læse om nogle af de forløb, som andre i dagtilbud har haft hos Team Nordahl.

 

Udviklingsforløb i forbindelse med angst

Gennem hesteassisteret personlig udvikling kan man afhjælpe angst og stress. Heste bærer ikke nag, og dømmer ikke, og er derfor en blid læremester, når man skal lære at håndtere angst. Heste følger mennesker, hvis man viser gennem kropssproget, at man er til at stole på. For at vise det, er man nødt til selv at tro på det. Herigennem vil eleven opleve større selvbevidsthed og selvtillid, samtidig med at læringsrummet bliver trygt og ikke-dømmende.

Læs mere her.

 

Udviklingsforløb i forbindelse med skizofreni

Gennem hesteassisteret personlig udvikling kan man afhjælpe skizofreni, og få værktøjer til at håndtere og reducere sygdommen. Vi skræddersyer det enkelte forløb, således det tilgodeser den enkelte borgers udfordringer og ønsker for fremtiden.

Læs mere her.

 

Alt ridning og aktivitet med hestene foregår på eget ansvar!

HabitusHuset Nordahl | Sønderkærvej 5 | 7160 Tørring | Tlf.: 2982 1680 | Send en mail