Gestalt terapi

Gestalt terapi

Menneskesynet er eksistentialistisk, holistisk og overordnede temaer i gestaltterapi er, at mennesket er et selvregulerende individ, der er dynamisk foranderlig og fuld ud ansvarlig for eget liv og de valg individet træffer, dog med begrænsninger: de eksistentielle livsvilkår, som vi ikke har magt over.


I den gestaltterapeutiske forståelse har mennesket en iboende kraft, der søger mod balance og regulering. 


Gestaltterapiens mål for terapien er ikke forandring som sådan, men klarhed, og derigennem indsigt i hvordan du bærer sig ad med at være den du er, processen tilstræber at fuldstændiggøre ufærdige gestalter – skabe meningsfuld sammensat helhed gennem nye indsigter. Udvide kendskabet til sin egen måde at opleve verden på.

Gestaltterapi handler ikke om at “kurere symptomerne”, men i at udvikle en velfungerende selvregulering og et tilfredsstillende samspil med omverden.


FORSTÅELSE

“Jeg er hele mit liv blevet misforstået. Det har affødt at jeg har følt mig forkert. Gittes metode tog afsæt i min krop og jeg lærte derigennem at forstå mig selv for første gang i mit liv. Gitte er omsorgsfuld og arbejder med kroppen først og derefter hovedet. Det virkede virkelig godt for mig"


Kvinde 35 år

JEG KOM VIDERE

Jeg kom med traumer og en krop jeg ikke kunne mærke. Jeg syntes den var ulækker og jeg havde været udsat for mange overgreb. Jeg var dopet af medicin og havde opgivet alt håb. Gittes tilgang var anderledes og jeg fik gennem mine terapien forbindelse mellem krop, tanker og følelser"


Kvinde 25 år

INDLEVELSE

“Jeg har deltaget i terapisessioner hos Gitte og er blevet afklaret med mine arbejdspunkter, hvem jeg er og min plads i livet. For mig fungerede det med kombinationen af både gestaltterapi og traume terapi. Gitte er skarp til at opfange kroppen og dens helt eget sprog". 


Mand 55 år