Psykoterapi

Psykoterapi


Psykoterapi handler om at hjælpe mennesker ud af livets vanskelige perioder og er en vej til at komme videre, når livet gør ondt eller synes meningsløst.


Der kan være mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. De fleste mennesker opsøger en psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer deres livskvalitet. Det kan være, at de kæmper med angst, stress, mindreværd, depression, perfektionisme, mobning, afhængighed, OCD (tvangstanker) eller vanskeligheder med at finde sin plads i livet.


Psykoterapi i kombination med traume terapi kan også bruges hvis du har haft en traumatisk oplevelse, befinde dig i en krise eller af andre årsager har brug for hjælp til at komme videre i livet.


Som Psykoterapeuter hjælper jeg også mennesker, der ikke er i krise, men som vil lære mere om sig selv og udvikle sig enten professionelt eller personligt. 


Psykoterapi  kan foregå individuelt, men både par og familier kan også invovleres.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en terapiform, som fokuserer på, hvad eleven tænker om sig selv og sine vanskeligheder. Metoden har specielt været brugt ved depression og angst, men kan også bruges til en række andre psykiske problemer som Team Nordahl arbejder med. Team Nordahls terapeuter er alle veluddannede på længerevarende kognitive terapeutuddannelser.

 

Terapeuten er aktiv og strukturende, og der kan gives ”hjemmearbejde” for. Dvs. øvelser og lignende som eleven skal udføre mellem sessionerne. Det vurderes altid individuelt, hvornår eleven er klar til dette.

Team Nordahl kan benytte stalden, Sagaens Hus eller blot et sted i naturen til undervisning og træning i kognitiv terapi. Man kan som elev få mulighed for at sidde med et dyr i skødet eller fx have en af vores hunde med.

 

Teknikken blev opfundet af psykiateren Aron T. Beck i 50’erne og teknikken fokuserer på, at mennesker, som bliver deprimerede og angst, oftest har en tendens til at tænke negativt om sig selv, og fortolke det de oplever som et nederlag, der leder til en negativ selvforståelse. De føler, de ikke kan slå til, og glemmer let de positive sider, der trods alt er. De føler også ofte, at andre ser ned på dem og undgår dem. Generelt kan man sige, at de ofte har en følelse af at være forkerte, og ikke har et sted at høre til.

Mennesker der har angst, har også mange tanker om sig selv, som forstærker angsten. De undgår bestemte situationer, fordi de tænker, at de sikkert får angst, og heraf følger, at de også føler, at de ikke mestrer ret mange situationer særligt godt.

 

Oftest tager terapeuten og eleven udgangspunkt i at udforske, hvilke tanker eller forestillingsbilleder der udløser de negative reaktioner. Der lægges vægt på at finde alternative fortolkningsmuligheder, som kan erstatte dem, der udløser de negative følelser. Man tager udgangspunkt i de positive sider og færdigheder, eleven har, men som hun/han slet ikke kan få øje på i alt det negative. De negative tanker, eleven har om sig selv, har ofte rod i tidligere oplevelser og erfaringer. Negativ tænkning er tillært, og når noget er tillært kan det også aflæres igen.

 

Kognitiv terapi åbner en ny mulighed for se verden med nye briller og igennem træning og guidning fra terapeuten, kan man tilegne sig ny viden og indsigt, således at tankens kraft ikke længere er nedbrydende og fastholdende, men derimod udviklende og ressourceorienteret.

Gestalt terapi

Menneskesynet er eksistentialistisk, holistisk og overordnede temaer i gestaltterapi er, at mennesket er et selvregulerende individ, der er dynamisk foranderlig og fuld ud ansvarlig for eget liv og de valg individet træffer, dog med begrænsninger: de eksistentielle livsvilkår, som vi ikke har magt over.


I den gestaltterapeutiske forståelse har mennesket en iboende kraft, der søger mod balance og regulering.


Gestaltterapiens mål for terapien er ikke forandring som sådan, men klarhed, og derigennem indsigt i hvordan du bærer sig ad med at være den du er, processen tilstræber at fuldstændiggøre ufærdige gestalter – skabe meningsfuld sammensat helhed gennem nye indsigter. Udvide kendskabet til sin egen måde at opleve verden på.

Gestaltterapi handler ikke om at “kurere symptomerne”, men i at udvikle en velfungerende selvregulering og et tilfredsstillende samspil med omverden.


Gestaltterapiens mål for terapien er ikke forandring som sådan, men klarhed, og derigennem indsigt i hvordan du bærer sig ad med at være den du er, processen tilstræber at fuldstændiggøre ufærdige gestalter – skabe meningsfuld sammensat helhed gennem nye indsigter. Udvide kendskabet til sin egen måde at opleve verden på.

Gestaltterapi handler ikke om at “kurere symptomerne”, men i at udvikle en velfungerende selvregulering og et tilfredsstillende samspil med omverden.

FORSTÅELSE

“Jeg er hele mit liv blevet misforstået. Det har affødt at jeg har følt mig forkert. Gittes metode tog afsæt i min krop og jeg lærte derigennem at forstå mig selv for første gang i mit liv. Gitte er omsorgsfuld og arbejder med kroppen først og derefter hovedet. Det virkede virkelig godt for mig"


Kvinde 35 år

JEG KOM VIDERE

Jeg kom med traumer og en krop jeg ikke kunne mærke. Jeg syntes den var ulækker og jeg havde været udsat for mange overgreb. Jeg var dopet af medicin og havde opgivet alt håb. Gittes tilgang var anderledes og jeg fik gennem mine terapien forbindelse mellem krop, tanker og følelser"


Kvinde 25 år

INDLEVELSE

“Jeg har deltaget i terapisessioner hos Gitte og er blevet afklaret med mine arbejdspunkter, hvem jeg er og min plads i livet. For mig fungerede det med kombinationen af både gestaltterapi og traume terapi. Gitte er skarp til at opfange kroppen og dens helt eget sprog". 


Mand 55 år