Om Gitte

Om Gitte Nordahl 

Jeg hedder Gitte Nordahl og er født i 1968. Er uddannet Chock-Traumeterapeut (SE), Kognitiv terapeut samt Psykoterapeut (Gestaltterapeut).


Jeg har de seneste 18 år arbejdet som professionel terapeut og har bred erfaring og interesse for unge med personlighedsforstyrrelser (f.eks. borderline og spiseforstyrrelser)opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. ADHD) - kontaktvanskeligheder (f.eks.asperger/autisme) samt angst, lavt selvværd og depression, som ofte ledsager ovennævnte. Jeg arbejder med både unge og voksne.


Jeg har i 12 år været indehaver af Team Nordahl Bo-tilbud, dagtilbud og STU, som ligger i Åle.

Jeg er optaget af personlig udvikling og at skabe balance i livet og særligt kombinationen med dyr optager mig.

Jeg har på denne baggrund udviklet et koncept med brug af dyr i terapi, primært Hesteassisteret terapi. 

 

Jeg har et holistisk menneskesyn og arbejder kropsterapeutisk- og oplevelsesorienteret koblet med kognitive behandlingsformer, traume terapi og Gestalt terapi. 


Jeg arbejder i dag som selvstændig Traume- og Psykoterapeut både i min private praksis og som Konsulent for institutioner og myndigheder.  


Herudover afholder jeg kurser i Hesteassisteret terapi fort fagfolk.


Gitte Nordahls baggrund

 • Udannet Somatic Experiencing Chock/traume terapeut fra Traumehealing
 • Psykoterapeut Essens Institut (2021)
 • Uddannet i Kognitive behandlingsformer hos Kognitiv Center Fyn i Odense
 • Kognitiv baseret mindfull instruktør hos Kognitiv Center Fyn
 • Efteruddannelse i Neuro affektive Psykoterapi ved/Marianne Bentzen (Susan Hart)
 • Godkendt familieplejer v/Hedensted Kommune
 • Behandling af choktraume, Århus Universitet
 • Personlighedsforstyrrelser, Århus Universitet
 • Dyr som terapi, Århus Universitet
 • Kontorfaglig uddannelse og kommunom uddannelse i psykologi, kommunikation og retlige forhold i offentlig forvaltning.
 • Grunduddannelse i Systemisk Tænkning, v/MacMann Berg Århus
 • Kompetencegivende kursus i rideterapi
 • Kompetencegivende kursus i heste og ridning som psykoterapeutisk redskab v/Krops- og psykoterapeut Pia Holm, Døgninstitution Siersbæklund
 • Grundkursus i individuel pædagogisk afdækning
 • Kursus i anerkendende samtaler v/ Attractor
 • Arbejdsevnemetoden v/ Wiederquist
 • Ansat på institution for autister
 • Ansat på institution for anbragte unge, med heste som pædagogisk/terapeutisk redskab
 • Jeg deltager løbende i supervision hos uddannede Krops- og Psykoterapeuter


Har i en årrække været ansat som Sagsbehandler i myndighedsstilling  i Ungeindsatsen på Jobcentret i Hedensted Kommune, hvor jeg dagligt har været i kontakt med mange unge, som især lider af ADHD, angst, spiseforstyrrelser, depression, sorg eller har andre sociale begrænsninger. 

I dag arbejder jeg med både unge og voksne, der rammes af livskriser - angst, frustration og identitetsvanskeligheder er ofte en naturlig ledsager.  

 

Jeg er medlem af Psykoteraputforeningen samt Traumeforeningen. Ligesom jeg fast deltager i supervision.