Hesteassisteret terapi

Rideterapi / hesteassisteret terapi


Terapihestens konstitution og træning,relationsarbejde med særligt sårbare mennesker, neuroaffektivbehandling, kognitiv behandling, mindfulness samt traumebehandling.

Rideterapi forløb


Heste har en dokumenteret evne til at virke lindrende og helbredende på mennesker,som har psykiske eller sociale problemer.


I rideterapi arbejdes der med kontakt, kommunikation og kropssprog. Heste er udenfordomme og for hesten, er det uden betydning, hvem man er og hvilken historie ogbaggrund man kommer med. Det, man får feedback på fra hesten, er ens adfærd.Hesten spejler menneskets måde at kommunikere på og reagerer ud fra kropssprog, sindsstemning og adfærd. Samarbejdet med hesten kan bl.a. betragtes som en træ-ning i sociale adfærdsregler og kan således også blive en træning i at skabe socialekontakter.


Lær at sende de rigtig signaler

Hesten forstår ikke vores verbale sprog, men er afhængig af kroppens signaler for atkunne samarbejde. Hestens bevægelser og ridningen er medvirkende til, at man mær-ker og forstår sin egen krop. Arbejdet med hesten skaber centrering, jordforbindelseog afgrænsning, hvilket giver en øget selvkontrol og fokusering samt bedre balance, koncentration og koordination.


Den fysiske berøring reducerer stresshormoner, blodtrykket og pulsen falder og derskabes en afslappet stemning i kroppen.


Få indre ro, nærvær og glæde

Efterhånden som man kommer godt i gang med ridningen og omgangen med hesten,vil man opnå en personlig sejr, som er vundet gennem tillid til og samarbejde med he-sten.
I princippet kan alle have glæde af denne form for samvær med heste og i særdeles-hed, hvis man har svært ved at føle indre ro, nærvær og glæde.


I Norge og Sverige har man arbejdet med rideterapi i 30 år. På Oslos Universitets-hospital i Norge har man bygget stalde og arbejder målrettet med heste som et led ibehandlingen. Hestene bruges således som terapeutisk redskab til klienter indlagt påden psykiatriske afdeling for misbrugere. Der er på stedet ved at blive skrevet en dok-torafhandling herom.


I Danmark er man ikke så langt, men der er ved at komme videnskabelig fokus på denterapeutiske virkning, som omgang med heste og ridning giver. Århus Universitet harsåledes nedsat en forskningsgruppe, som de sidste 2 år har arbejdet målrettet med atbeskrive rideterapiens virkning videnskabeligt.

Målgruppe:


 • Lavt selvværd
 • Stress
 • Depression
 • Angsttilstande
 • Seksuelt misbrugte/krænkede
 • Spiseforstyrrelse
 • Autisme/Asberger/GUA
 • ADHD
 • OCD
 • Personlighedsforstyrrelse/borderline
 • Bipolar lidelse
 • Diagnoser inden for skizofrenispektret
 • Dobbeltdiagnoser (borgere med psykiske lidelser inden for ovennævnte områder i kombination med misbrug og/eller borgere med flere psykiske lidelser)

Kurser for fagfolk


Formål

At kursisterne tilegner sig teori, viden og erfaring med henblik på at opkvalificere fagpersonlige kompetencer i arbejdet med hesteassisterede terapi og behandling med hesten som hjælper.


Kursus/supervisionsforløb målrettet til fagpersoner, som bl.a. Lærere, pædagoger, psykologer, sygeplejersker, terapeuter mm, der drømmer om at få "dyrbare" redskaber til at arbejde med hesteassisteret terapi, som metode i behandlingsarbejdet med børn, unge, voksne med særlige behov.


Jeg skræddersyer indholdet så det matcher til dig og din virksomhed med en vekselvirkning mellem teori og praksis. Jeg arbejder ud fra Det neuroaffektive perspektiv - den tredelte hjerne, Susan Hart, Kognitive behandlingsmetoder samt traume terapi og nervesystemet.


Metoderne du lærer og udvikler i dit supervisionsforløb, er yderst brugbare ift samarbejde med myndigheder, Jobcentret, institutioner mv.


Supervisionsforløbets teori og øvelser er evidensbasserede og med afsæt i 18 års erfaring fra egen Behandlingscenter.


Tøv ikke med at kontakt mig for yderligere oplysninger. Vi drøfter dine ønsker og behov ift kurser i Hesteassisteret terapi.