Kognitiv terapi

Kognitiv terapi

 

Kognitiv terapi er en terapiform, som fokuserer på, hvad eleven tænker om sig selv og sine vanskeligheder. Metoden har specielt været brugt ved depression og angst, men kan også bruges til en række andre psykiske problemer som Team Nordahl arbejder med. Team Nordahls terapeuter er alle veluddannede på længerevarende kognitive terapeutuddannelser.

 

Terapeuten er aktiv og strukturende, og der kan gives ”hjemmearbejde” for. Dvs. øvelser og lignende som eleven skal udføre mellem sessionerne. Det vurderes altid individuelt, hvornår eleven er klar til dette.

Team Nordahl kan benytte stalden, Sagaens Hus eller blot et sted i naturen til undervisning og træning i kognitiv terapi. Man kan som elev få mulighed for at sidde med et dyr i skødet eller fx have en af vores hunde med.

 

Teknikken blev opfundet af psykiateren Aron T. Beck i 50’erne og teknikken fokuserer på, at mennesker, som bliver deprimerede og angst, oftest har en tendens til at tænke negativt om sig selv, og fortolke det de oplever som et nederlag, der leder til en negativ selvforståelse. De føler, de ikke kan slå til, og glemmer let de positive sider, der trods alt er. De føler også ofte, at andre ser ned på dem og undgår dem. Generelt kan man sige, at de ofte har en følelse af at være forkerte, og ikke har et sted at høre til.

 

Mennesker der har angst, har også mange tanker om sig selv, som forstærker angsten. De undgår bestemte situationer, fordi de tænker, at de sikkert får angst, og heraf følger, at de også føler, at de ikke mestrer ret mange situationer særligt godt.

 

Oftest tager terapeuten og eleven udgangspunkt i at udforske, hvilke tanker eller forestillingsbilleder der udløser de negative reaktioner. Der lægges vægt på at finde alternative fortolkningsmuligheder, som kan erstatte dem, der udløser de negative følelser. Man tager udgangspunkt i de positive sider og færdigheder, eleven har, men som hun/han slet ikke kan få øje på i alt det negative. De negative tanker, eleven har om sig selv, har ofte rod i tidligere oplevelser og erfaringer. Negativ tænkning er tillært, og når noget er tillært kan det også aflæres igen.

 

Kognitiv terapi åbner en ny mulighed for se verden med nye briller og igennem træning og guidning fra terapeuten, kan man tilegne sig ny viden og indsigt, således at tankens kraft ikke længere er nedbrydende og fastholdende, men derimod udviklende og ressourceorienteret.

 

Alt ridning og aktivitet med hestene foregår på eget ansvar!

HabitusHuset Nordahl | Sønderkærvej 5 | 7160 Tørring | Tlf.: 2982 1680 | Send en mail