Horsemanship

Hesteassisteret personlig udvikling

- When Horses Choose - Horsemanship

Mennesker med psykiske lidelser, psykiatriske diagnoser, misbrugsproblemer, depressioner, angst, ADHD, personlighedforstyrrelser, spiseforstyrrelser, autisme, lavt selvværd mv., oplever overordnet at have ubalancer i deres følelsesliv. I forskellige sammenhænge: socialt, privat og arbejdsmæssigt kommer disse mennesker til kort, og føler sig ofte ensomme og isolerede eller har en helt særlig følelse af, at være anderledes.


De følelsesmæssige relationer mellem mennesker kan være komplicerede, og er ofte fyldt med forventninger, fordomme, komplekser og bindinger. Nogle mennesker har så dårlige erfaringer med sig i de følelsesmæsssige relationer, at det er blevet direkte invaliderende og har sat sig som en psykisk lidelse.

 

Hesten kan hjælp os til at åbne op for følelserne. De store rare øjne, den bløde mule eller den meget store krop, vækker enten rare følelser eller angst hos os. I al fald en følelsesmæssig reaktion og en følelsesmæssig kontakt. Til at skabe kontakten og opbygge relationen benytter vi hos Team Nordahl V/Gitte Nordahl horsemanship. Metoden er udviklet af Mia Lykke Nielsen og hedder ” When Horses Choose” WHC-metoden”.

 

Via horsemanship – WHC-metoden lærer man, at styre hesten, ved at give tydelige signaler med kropssproget, så hesten forstår, følger og accepterer mennesket som lederen. Hesten får tillid til mennesket gennem øvelser fra jorden. WHC-metoden tager afsæt i hesten naturlige adfærd i flokken. Metoden er uden tvang, men derimod en metode, som arbejder ud fra det frie valg, når først hesten har valgt at samarbejde med mennesket er der ingen grænser for hvad man kan få hesten til – altid ud fra det frie valg!


Et menneske kan ikke styre en hest med magt eller holde den, hvis den ikke selv vil det. Derfor er det helt afgørende med samarbejde og tydeligheden i kropsproget og kommunikation mellem hest og menneske. Nøgleordene er: Ro, tålmodighed, indsigt, venlighed, konsekvens og ledelse.


Hestens natur er således, at den rummer og giver fordomsfrit plads til at vi mennesker kan have  svære følelser, og således være en vigtig sparringspartner i en behandlings og tilvænnings proces, hvor mennesket kan vælge at gå til og fra, afhængig af mod eller angstniveau. Den følelsesmæssige kontakt til hesten og de følelsesmæssige erfaringer og oplevelser det har givet, kan spille en vigtig rolle i efterfølgende følelsesmæssige forhold.


Heste er naturlige, ligetil og autentiske i deres kontakt til mennesker, og lader sig ikke påvirke af menneskets øjeblikkelige sindstilstand eller udsving.

Mennesker med følelsesmæssige vanskeligheder, diagnoser og andre hindringer for almindelig kontakt bibringes deres evner til kontakt nærmere, i samværet med hesten som bla.:

Kontakt og nærvær, koncentration, empati, struktur og forudsigelighed.

Således har undersøgelser vist, at mennesker får opøvet disse kompetencer i samværet med hestene, og kan overføre dette på andre områder af livet med succes.

 

Nogle mennesker er naturligt nok bange for heste. På trods af angsten, vil mange alligevel opleve, at de også har en tiltrækning af dem. Med Mia Lykke Nielsens´s WHC-metode vil man opleve mestring af hesten fra jorden og derved mindske egen angst og derved en personlig sejr. Disse personlige sejre er i høj grad opbyggende for selvfølelsen og selvtilliden.


Den kropslige følelse af samhørighed mellem hest og rytter, vil påvirke den følelsesmæssige samhørighed i gunstig retning. ”At føle sig ét med hesten”. Det vil bl.a. sige at kunne slippe egen angst og begrænsninger, og give sig hen til en anden. Dette understøtter WHC-metoden.

Alt ridning og aktivitet med hestene foregår på eget ansvar!

HabitusHuset Nordahl | Sønderkærvej 5 | 7160 Tørring | Tlf.: 2982 1680 | Send en mail