Hesteassisteret personlig udvikling

Hesteassisteret personlig udvikling

 

Målgruppe:

 • Lavt selvværd
 • Stress
 • Depression
 • Angsttilstande
 • Seksuelt misbrugte/krænkede
 • Spiseforstyrrelse
 • Autisme/Asberger/GUA
 • ADHD
 • Personlighedsforstyrrelse/borderline
 • Bipolar lidelse
 • Diagnoser inden for skizofrenispektret
 • Dobbeltdiagnoser (borgere med psykiske lidelser inden for ovennævnte områder og/eller borgere med flere psykiske lidelse

 

Hesteassisteret terapi og personlig udvikling

 

Heste har en dokumenteret evne til at virke lindrende og helbredende på mennesker, som har psykiske eller sociale problemer.

 

I hesteassisteret personlig udvikling arbejdes der med kontakt, kommunikation, kropssprog og lederskab. Heste er uden fordomme og for hesten, er det uden betydning, hvem man er og hvilken historie og baggrund man kommer med. Det, man får feedback på fra hesten, er ens adfærd. Hesten spejler menneskets måde at kommunikere på og reagerer ud fra kropssprog, sindsstemning og adfærd. Samarbejdet med hesten kan bl.a. betragtes som en træning i sociale adfærdsregler og kan således også blive en træning i at skabe sociale kontakter.

 

Lær at sende de rigtige signaler

 

Hesten forstår ikke vores verbale sprog, men er afhængig af kroppens signaler for at kunne samarbejde. Hestens bevægelser og ridningen er medvirkende til, at man mærker og forstår sin egen krop. Arbejdet med hesten skaber centrering, jordforbindelse og afgrænsning, hvilket giver en øget selvkontrol og fokusering samt bedre balance, koncentration og koordination. Den fysiske berøring reducerer stresshormoner, blodtrykket og pulsen falder og der skabes en afslappet stemning i kroppen.

 

Få indre ro, nærvær og glæde

 

Efterhånden som man kommer godt i gang med ridningen og aktiviteten med hesten, vil man opnå en personlig sejr, som er vundet gennem tillid til og samarbejde med hesten.

 

I princippet kan alle have glæde af denne form for samvær med heste og i særdeleshed, hvis man har svært ved at føle indre ro, nærvær og glæde.

 

I Norge og Sverige har man arbejdet med hesteassisteret personlig udvikling i 30 år. På Oslos Universitetshospital i Norge har man bygget stalde og arbejder målrettet med heste som et led i behandlingen. Hestene bruges således som terapeutisk redskab til klienter indlagt på den psykiatriske afdeling for misbrugere. Der er på stedet ved at blive skrevet en doktorafhandling herom.

 

I Danmark er der også videnskabelig fokus på den udviklende proces, som relation med heste og ridning giver. Århus Universitet har således nedsat en forskningsgruppe, som i de seneste år har arbejdet målrettet med at dokumentere evidensen af hesteassisteret personlig udvikling.

 

 

Alt ridning og aktivitet med hestene foregår på eget ansvar!

HabitusHuset Nordahl | Sønderkærvej 5 | 7160 Tørring | Tlf.: 2982 1680 | Send en mail