Ergoterapi

Ergoterapi

 

Kombinationen af rideterapi og ergoterapi kan hjælpe unge med at indgå i en social kontakt, og dermed øge deres oplevelse af selvværd og selvtillid. Tilbuddet har også vist sig særligt effektfuldt for fysisk handicappede.

 

Ved at kombinere ergoterapi og rideterapi, opstår der mærkbare resultater – ikke blot for unge men også fysisk handicappede. Kombinationen stimulerer og motiverer den unge med at etablere social kontakt igennem det fælles tredje, nemlig hesten. Igennem den positive kontakt øges oplevelsen af selvværd og selvtillid. Ergoterapeuten aflæser via observation af interaktionen i gruppen barnet/den unges behov for støtte i kommunikationen med de andre. Ved aktiviteter, der er for udfordrende for barnet/den unge, graduerer ergoterapeuten aktiviteten, således barnet/den unge får mulighed for deltagelse og udvikling af færdigheder.

 

Ridning er, som al anden fysisk aktivitet, med til at stimulere vores sansesystem, hvilket vedligeholder og opbygger hjernens evne til at integrere de forskellige sanseindtryk, vi får fra vores omgivelser. Rideterapi er sansemotorisk træning, hvor man ved omgang med hesten og gennem selve ridningen, får stimuleret sanserne bl.a. balancesansen, ledsansen og følesansen. Samtidig styrkes musklerne i bl.a. mave og ryg, hvilket giver en øget kropskontrol og udholdenhed. Træningen på hesteryg føles ikke som direkte træning. Det fysiske udbytte af ridningen, efterfulgt af en succesoplevelse i samarbejde med hesten, er med til at øge selvværd og den mentale glæde. Ergoterapeuten er behjælpelig med støtte under ridningen, så det er muligt for alle at deltage, også fysisk handicappede.

 

Ergoterapiens speciale er aktivitet og deltagelse. Gennem kombinationen med rideterapiens sikres der både positive oplevelser, glæde og fysisk aktivitet, uanset hvilke udfordringer barnet/den unge har.

 

Det enkelte barn/unge bliver mødt og udfordret på deres nærmeste udviklingsniveau. Ergoterapeuten opstiller den korrekte struktur i aktiviteten, og sikrer barnet/den unge en oplevelse af succes hver gang, samtidig med at der udfordres og udvikles, både kognitivt og motorisk.

 

I forhold til sansestimulering, benyttes der flere strategier. Et eksempel på dette er taktilsansen – altså, føre- og berøringssansen. I omgangen med hesten bliver taktilsansen udfordret på flere områder, hvilket kan være en udfordring for nogle børn/unge.

 

Ergoterapeuten kan også bruge strategier som dufte i stalden, duften af hest, synet af naturen og dyrene, til at stimulere andre sanser.

 

Alt ridning og aktivitet med hestene foregår på eget ansvar!

HabitusHuset Nordahl | Sønderkærvej 5 | 7160 Tørring | Tlf.: 2982 1680 | Send en mail